En detall

La persona davant de la seva carrera professional, en el XIX Seminari Permanent d'Orientació Professional

Notícia | 12-12-2019

En un moment de canvis socials i laborals tan significatius com els actuals, l’objectiu d’aquesta edició va ser posar en valor la persona i el rol que té en el procés de gestió de la seva carrera professional, en situacions com l’elecció de trajectòries acadèmiques i professionals, la cerca d’oportunitats per a la inserció o el canvi professional.

En el marc de la trobada, Arancha Ruiz, experta en marca personal i gestió del talent, va dissertar sobre «Com identificar i superar els biaixos personals en la gestió de la carrera?». A continuació, els participants en la taula rodona van aprofundir en aquest tema des del seu àmbit laboral específic: selecció de personal (Jordi Moreno), orientació laboral de joves (Tamara Fernández) i gestió del talent (Ainoa Hidalgo).

La jornada va permetre analitzar el veritable abast de l’acció orientadora, i va posar en relleu les barreres i fortaleses que pot tenir cada persona en la gestió de la seva carrera professional. Entre les conclusions del seminari es va destacar la importància de crear xarxes entre els agents en la intervenció orientadora per treballar, des de la persona, les possibilitats d’inserció (www.ub.edu/trals).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

En un momento de cambios sociales y laborales tan significativos como los actuales, el objetivo de esta edición fue poner en valor la persona y el rol que desempeña en el proceso de gestión de su carrera profesional, en situaciones como la elección de trayectorias académicas y profesionales, la búsqueda de oportunidades para la inserción o el cambio profesional.

En el marco del encuentro, Arancha Ruiz, experta en marca personal y gestión del talento, disertó sobre «¿Cómo identificar y superar los sesgos personales en la gestión de la carrera?». A continuación, los participantes en la mesa redonda profundizaron en este tema desde su ámbito laboral específico: selección de personal (Jordi Moreno), orientación laboral de jóvenes (Tamara Fernández) y gestión del talento (Ainoa Hidalgo).

La jornada permitió analizar el verdadero alcance de la acción orientadora, poniendo de relieve las barreras y fortalezas que puede tener cada persona en la gestión de su carrera profesional. Entre las conclusiones del seminario se destacó la importancia de crear redes entre los agentes en la intervención orientadora para trabajar, desde la persona, las posibilidades de inserción (www.ub.edu/trals).


Comparteix-ho: