Beques de suport a la docència

La Facultat de Dret disposa d’un sistema de beques i ajuts pels estudiants que estiguin interessats a col·laborar en diferents departaments. La finalitat d’aquest sistema és doble. Per una part, es pretén donar als alumnes d’un ajut econòmic que els ajudi a finançar els seus estudis, potenciant, alhora, la seva futura incorporació al món del treball mitjançant la realització d’activitats pràctiques en els centres universitaris. I, per l’altre, constitueix un mecanisme de suport directe a la gestió de la tasca docent. El personal becari contractat  assistirà al professorat de la Facultat en el desenvolupament i execució d’aquestes feines que envolten la preparació de la tasca docent però que esdevenen cada vegada més necessàries per tal d’incrementar la qualitat de la docència que s’imparteix a les aules, tant des de la vessant teòrica com la pràctica mitjançant la realització d’activitats, simulacions, seminaris monogràfics, etc: preparació de materials, recerca d’informació bibliogràfica, jurisprudencial, legislativa i altres.

Es convoquen des del curs 2010-2011 en les primeres setmanes del curs. 

Comparteix-ho: