Detall

Nota informativa sobre la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Notícia | 15-05-2017

Els criminòlegs i criminòlogues estem d’enhorabona. El passat dia 3 de maig el Parlament va resoldre apreciar els requisits d’interès públic i d'especial rellevància social i econòmica en la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya de conformitat amb el que disposa l’article 37.5 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (Resolució 622/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, DOGC, Núm. 7369, de 15 de maig de 2017).

En conseqüència, en uns dies s’aprovarà el decret del Govern de creació del Col·legi que es procedirà a publicar al DOGC. Amb aquest darrer acte es posarà fi a un llarg procés, iniciat per l’Associació Catalana de Criminòlegs l’any 2011 i al qual es va afegir més tard l’Associació Interuniversitària de Criminologia, un temps en el que els seus promotors han esmerçat molts esforços i han rebut nombrosos recolzaments per part de tota la comunitat criminològica, tant acadèmica com professional.

La creació d’un Col·legi professional representa una fita i un punt d’inflexió per a la professió i per al desenvolupament de la ciència criminològica a Catalunya, i permetrà la regulació de l’exercici professional, afavorint el seu creixement i consolidació.

Com a corporació pública el Col·legi defensarà i protegirà els drets i interessos dels ciutadans, com a destinataris de la prestació professional dels criminòlegs i criminòlogues, per aquesta raó ha de vetllar pel control de qualitat de la prestació del servei i de la deontologia professional, lluitant contra l’intrusisme i les actuacions professionals irregulars.

Així mateix, la creació del Col·legi de Criminòlegs afavorirà la visualització i reconeixement d’aquesta professió per a la resta de la societat.

Amb la creació del Col·legi la Criminologia a Catalunya guanya en qualitat, presència, notorietat i prestigi.

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona es felicita de la creació del Col·legi de Criminòlegs que beneficiarà als estudiants del Grau en Criminologia.