Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Presentació

Campus Diagonal- Direcció Estratègica de Seguretat- Facultat de Dret - Universitat de Barcelona

La seguretat constitueix una de les qüestions socials i polítiques de més transcendència de les darreres dècades. Les causes d’aquest interès no semblen en cap cas conjunturals, sinó que es configuren com un element estructural dels nostres models de societat, tal com ja comença a ser àmpliament reconegut per nombrosos actors socials i per amplis sectors acadèmics. Com a conseqüència d’això, es genera en aquestes àrees una demanda cada cop més gran de professionalització i de coneixement, que es tradueix en requeriments de formació i d’investigació.
Des del punt de vista acadèmic, les necessitats de formació actuals transcendeixen els àmbits de la perícia professional i es dirigeixen a nivells superiors, de perfil clarament universitari. Cal una formació que permeti tancar uns cicles de coneixement relacionats amb àmbits com la direcció estratègica de polítiques, d’organitzacions i de recursos en els camps de la seguretat. Així, partint d’un tronc comú focalitzat en el lideratge i en el disseny d’estratègies s’ofereixen tres mencions professionals diferenciades: Seguretat Pública, Protecció Civil i Emergències i Seguretat Corporativa.

Mitjançant aquests estudis es pretén formar professionals en l’àmbit de la direcció estratègica en seguretat, és a dir, persones que hagin treballat habilitats de lideratge i de comunicació, ètica de la responsabilitat, organització de sistemes i planificació estratègica. Tots aquests elements fan que la persona titulada estigui inicialment capacitada per a la direcció en una organització complexa.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Especialitats
  • Emergències i Protecció Civil
  • Itinerari lliure
  • Seguretat Corporativa
  • Seguretat Pública
Centre de gestióFacultat de Dret
Idioma de docència50% català - 50 % espanyol
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióRAFAEL CESAREO MARTINEZ MARTINEZ
Comparteix-ho: