Estudis

estudis

La Facultat de Dret disposa d’una àmplia i variada oferta d’ensenyaments oficials i propis. Es concreta en vuit ensenyaments de grau, set són oficials i un és títol propi. I dels set oficials, dos es fan conjuntament amb altres institucions públiques: la Universitat Oberta de Catalunya i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Dins de l’oferta de graus també s’ofereixen tres itineraris o graus dobles (un dels quals es fa amb la Facultat d’Economia i empresa): Dret i Administració i Direcció d’Empreses, Dret i Gestió i Administració Pública, i Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració. Entre els màsters, n'hi ha vuit d'universitaris i més seixanta títols propis de postgrau, dels quals quinze són màsters propis; vint, diplomes d’especialització/postgrau; catorze, títols d’expert; dos, cursos superiors d’universitat, i dotze, cursos d’extensió universitària. L’oferta formativa es completa amb un programa de doctorat amb diferents línies de recerca.

La Facultat de Dret ofereix, a més, dos programes de titulació doble en Dret amb universitats dels Estats Units (la Universitat Nova Southeastern de Florida i la Universitat de Puerto Rico) que permeten a l’estudiant de la nostra Facultat cursar un període d’estudis en una d’aquestes universitats nord-americanes (que pot variar entre un i dos anys) i obtenir el títol de graduat en Dret per la Universitat de Barcelona i alhora el títol de Iuris Doctor per la universitat nord-americana, fet que permet presentar-se a l’examen del col·legi d'advocats nord-americà (American Bar Association) per poder exercir l’advocacia als Estats Units. Actualment, s’està negociant un tercer conveni de titulació doble amb la Facultat de Dret de l’Universitat Americana de Washington DC (American University Washington College of Law).

Comparteix-ho: