Estudis

estudis

La Facultat de Dret disposa d’una àmplia i variada oferta d’ensenyaments oficials i propis. Es concreta en vuit ensenyaments de grau, set són oficials i un és títol propi. I dels set oficials, dos es fan conjuntament amb altres institucions públiques: la Universitat Oberta de Catalunya i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Dins de l’oferta de graus també s’ofereixen tres itineraris o graus dobles (un dels quals es fa amb la Facultat d’Economia i empresa): Dret i Administració i Direcció d’Empreses, Dret i Gestió i Administració Pública, i Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració. Entre els màsters, n'hi ha vuit d'universitaris i més seixanta títols propis de postgrau, dels quals quinze són màsters propis; vint, diplomes d’especialització/postgrau; catorze, títols d’expert; dos, cursos superiors d’universitat, i dotze, cursos d’extensió universitària. L’oferta formativa es completa amb un programa de doctorat amb diferents línies de recerca.

La Facultat de Dret ofereix, a més, dos programes de titulació doble en Dret amb universitats dels Estats Units (la Universitat Nova Southeastern de Florida i la Universitat de Puerto Rico) que permeten a l’estudiant de la nostra Facultat cursar un període d’estudis en una d’aquestes universitats nord-americanes (que pot variar entre un i dos anys) i obtenir el títol de graduat en Dret per la Universitat de Barcelona i alhora el títol de Iuris Doctor per la universitat nord-americana, fet que permet presentar-se a l’examen del col·legi d'advocats nord-americà (American Bar Association) per poder exercir l’advocacia als Estats Units

Comparteix-ho: