Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Gestoria Administrativa

Presentació

Pati de Dret - Màster d

El màster en Gestoria Administrativa té com a objectiu general proporcionar una formació integral de caràcter professional, orientada a especialitzar persones graduades en l'àmbit de les ciències socials com a gestores administratives.
Aquest màster pretén formar professionals habilitats per intervenir, promoure, sol·licitar i dur a terme tots els tràmits, gestions i actuacions que no requereixen l'aplicació tècnica jurídica reservada a l'advocacia, en interès de persones físiques i jurídiques i també respecte a entitats sense personalitat jurídica davant qualsevol òrgan de les administracions públiques.
L'orientació del màster és eminentment professionalitzadora: proporciona una formació que prepara per a l'exercici professional de la gestió administrativa. En finalitzar el màster, el Consell de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de Catalunya, dins de les funcions que li corresponen en matèria d'expedició del títol de gestor administratiu, en declara l'equivalència en els processos oficials convocats a aquest efecte.
Així mateix, el màster es configura com una via d'iniciació a la recerca: primer hi ha una etapa de formació i tot seguit es comença la recerca.

Dades bàsiques

InteruniversitariNo
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formació
Centre de gestióFacultat de Dret
Places30
Idioma de docènciaCatalà i castellà
Preu orientatiu per crèdit27,67 euros per crèdit (82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2022-2023
CoordinacióMARIOLA RODRIGUEZ FONT
Comparteix-ho: