Administració Electrònica i Gestió Documental

destacat landing home

Des del Servei impulsem la tramitació administrativa universitària per mitjans electrònics, d'una forma segura i àgil, i tenim el repte d'avançar dia a dia cap a un model digital que beneficiï tant a la Universitat com a les persones que us relacioneu amb nosaltres.

Al mateix temps treballem per homogeneïtzar la gestió de la documentació que es rep i es genera al llarg dels tràmits administratius a fi d'assessorar en aquesta gestió a les unitats administratives i alhora preservar i difondre els fons documentals custodiats als arxius de la UB.

Per tant, el Servei en el seu conjunt, garanteix aprofundir i consolidar la visió, missió i estratègia en matèria d'Administració Electrònica i Gestió Documental, aprofitant i maximitzant els recursos disponibles i donant impuls per respondre als reptes actuals i futurs.

 

T'escoltem!