Cerca

Paraula clau:

Neteja
Neteja
Neteja

Neteja'ls tots

Preguntes freqüents

Com accedir al PortaSignatures UB (rol Gestor)?

Per accedir al PortaSignatures UB amb el rol de Gestor cal tenir els permisos d'usuari i estar autenticat dins de la UB. En cas que no t'hagis autenticat prèviament a cap aplicació de la UB, caldrà que t'identifiquis. Si l'aplicació de...

 • Intern
 • PAS
 • Portasignatures UB

Com accedir al PortaSignatures UB per signar o donar un vist i plau? (rol Signatari)

Per accedir al PortaSignatures amb el rol de Signatari (usuaris que formen part d'un flux de signatura que ha donat d'alta una unitat administrativa amb el rol de Gestor i que per tant, han de donar un vist i plau o signar electrònicament un...

 • Extern
 • Intern
 • PAS
 • PDI
 • Portasignatures UB

Com cercar un document a l'UBDoc?

Un cop a dins de l'UBDOC existeixen diferents maneres de fer cerques de documents. Les cerques que es recomanen als usuaris són les següents: Cerca simple Cerca avançada Navegació jeràrquica Les cerques (simple o avançada) es poden fer per:...

 • Arxius UB
 • Consulta d'expedients
 • Estudiants
 • Extern
 • Intern
 • PAS
 • PDI
 • UBDoc

Com consultar les imatges digitalitzades de la documentació?

La documentació original en paper es va digitalitzant a mesura que hi ha la possibilitat i en el marc de la normativa aplicable, a fi de facilitar la consulta als usuaris. Es poden consultar les imatges digitalitzades a través del botó 'mosaic'....

 • Arxius UB
 • Consulta d'expedients
 • Estudiants
 • Extern
 • Intern
 • PAS
 • PDI
 • UBDoc

Com definir un document PDF amb camp de signatura que han de signar persones externes a la UB?

El nom dels camps de signatura definits en un flux de signatura del PortaSignatures UB han de coincidir en el document PDF que es vinculi amb aquest flux. Si algun nom del camp de signatura definit en el flux de signatura no coincidís, donaria el...

 • Intern
 • PAS
 • PDI
 • Portasignatures UB

Com delegar per un període determinat la signatura d'un alt càrrec?

Aquesta delegació de signatura d'un alt càrrec (Rector/a, Gerent/a, Secretari/a General, Vicerectors/es) cap a una altra persona per un temps determinat és una tasca que poden parametritzar exclusivament les secretaries de cadascuna de les unitats...

 • Intern
 • PAS
 • Portasignatures UB

Com dissenyo un flux de signatura per un o diversos documents?

És recomanable que la gestió de fluxos es realitzi amb el rol d'usuari final. La gestió de fluxos de signatura d’un document està pensat per signar aquells PDF que tenen un flux de signatura sempre igual. D'aquesta manera, es poden dissenyar...

 • Fluxos de signatura
 • Intern
 • PAS

Com donar d'alta nous usuaris del PortaSignaturesUB?

Es poden donar d'alta dos rols d'usuaris a l'aplicació del PortaSignatures UB. Alta (i baixa) d'un usuari amb el rol d'administrador d'usuaris d'una unitat administrativa concreta. Aquesta gestió d'usuaris la coordina la Unitat d'Administració...

 • Intern
 • PAS
 • Portasignatures UB

Com fer un vist i plau d'un document que ens han enviat a través del PortaSignatures UB?

Podem veure el documents que tenim pendents de signar accedint al PortaSignatures UB amb el nostre rol d'usuari. Paral·lelament, si l'usuari que ens envia el document per signar ho ha indicat així, també hi ha la possibilitat de rebre un avís per...

 • Intern
 • PAS
 • PDI
 • Portasignatures UB

Com incloure un camp de signatura electrònica a un PDF?

En aquest enllaç trobareu un vídeo tutorial on veureu com incloure un camp de signatura electrònica a un PDF. A continuació, n'expliquem els detalls. És clau el nom que introduïu al requadre del camp de signatura (veure punt 6) i la mida del camp....

 • Estudiants
 • Extern
 • Intern
 • PAS
 • PDI
 • Portasignatures UB