Registre d'apoderaments

 

Representa és un Registre Electrònic d’Apoderaments. Permet fer constar les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques.

La persona (anomenada poderdant) pot designar una altra persona com la seva representant (també anomenada apoderat/da) perquè la representi en un tràmit que així ho permeti.

Per fer-ho, cal que procediu a atorgar el poder i que el representant accepti la representació (un cop s'accepta aquesta queda inscrita al registre d'apoderaments). Aquesta forma d'inscripció és el que es coneix com representació apud acta.
El tràmit el podeu fer electrònicament identificant-vos amb un certificat digital.

Comparteix-ho: