Procedure and applications

Contacte al tècnic

Sr. Juan José Alfonso López - jalfonso@ub.edu

934 021 338 (ibercom 11147)

  • Procediment

    CA

    Cal una consulta prèvia de les necessitats, disponibilitat en les dates sol·licitades i, si es desitja, visita a les instal·lacions.

    L'Administració de Centre, s'encarregarà de donar resposta escrita a totes les sol·licituts i confirmar l'efectivitat de la reserva i les despeses ha abonar. La reserva d'espais en ferm està condicionada a les disponibilitats que hi hagi d'acord amb el calendari i l'horari lectiu. En qualsevol cas, sempre es donarà prioritat als actes de caràcter institucional i acadèmic organitzats per la mateixa Universitat i les seves unitats, davant les demandes d'institucions i entitats alienes a la comunitat universitària.

Share: