Tarifes vigents

 • Tarifes oficials (aprovades pel Consell Social el 20/02/2018)

  CA

  Per a la cessió d'ús temporal de les instal·lacions de la Facultat de Ciències de la Terra, s'apliquen les tarifes següents (l'aplicació d'aquestes tarifes podrà ser incrementada en un 20% en el cas que l'eventual de muntatge i/o desmuntatge d'infraestructures que obliguin a mantenir disponible l'espai sol·licitat):

  Tarifes oficials (pdf)

  Aula Magna, capacitat per a 180 persones

  1. ½ dia: 810 €
  2. dia sencer: 1.518 €
   

  Sala de Juntes, capacitat per a 35 persones

  1. ½ dia: 323 €
  2. dia sencer: 573 €
    

  Aula tipus C (100 m²), capacitat per a 120 persones

  1. ½ dia: 290 €
  2. dia sencer: 493 €
    

  Aula tipus D (50-80 m²), capacitat per a 30 - 60 persones

  1. ½ dia: 165 €
  2. dia sencer: 290 €
    

  Aula informàtica estàndard, 12 equips (es podrà aplicar la corresponent proporcionalitat en funció del nombre d'equips).

  1. 65€ / hora (5,43 h / equip)
    

  Estructures de suport per a exposicions

  1. 6 € metre lineal
    

  Expositors  

  1. 50 € jornada
    

  Vestíbuls, passadissos i similars

  1. ½ dia: 21 €
  2. dia sencer: 42 €
 • Filmacions d'espots publicitaris, curtmetratges i reportatges fotogràfics als espais de la UB

  CA

  A les filmacions i reportatges fotogràfics que es realitzin en espais amb tarifes específiques se'ls aplicarà a més el preu dels espais utilitzats. En el cas de filmacions d'espais comuns no tarifiats, com a mínim, s'aplicarà el mateix import de drets de filmació i/o reportatge fotogràfic. 759 € per jornada i 76 € hora o fracció:

  Aula tipus C (5 i 6): capacitat per a 120 persones

  Aula tipus D (S.2, 2, 4 i 7): capacitat per a 30, 40, 54 i 60 persones

  Aula tipus D (8, 9 i 10): capacitat per a 15, 12 i 18  persones

 • Aules d'informàtica

  CA

  3 aules amb un total de 82 ordinadors:

  Edifici principal, aules 21 i 22 (50 ordinadors)

  Edifici aulari, aula S.1 (32 ordinadors)

 • Tarifes de personal

  CA

  L'import pressupostat per aquest concepte s'haura d'abonar abans de finalitzar l'activitat.

  Matí o tarda de dies laborables

  ½ Jornada d'un laboral grup IV - 131 € 
  ½ Jornada d'un laboral grup III/II - 159 €

  Serveis nocturns, dissabtes i festius

  ½ Jornada d'un laboral grup IV - 150 € 
  ½ Jornada d'un laboral grup III/II - 179 €

Share: