Concursos de personal academic contractat temporal

Convocatòria de contractació de personal investigador predoctoral en formació, amb finançament de projectes o contractes de recerca- 2020.1

https://seu.ub.edu/ajutsPublic/showPublicacion/157528

Rectificació de la resolució de data 25 d'octubre de 2019 per la qual es convoca concurs per proveir diverses places de professorat lector en règim de contracte laboral temporal

En el DOGC 20 de novembre de 2019, es fa pública la resolució de 14 de novembre de la Universitat de Barcelona de rectificació de l'àrea de coneixement i l'activitat investigadora de dues places de professorat lector convocades per Resolució de data 25 d'octubre de 2019.

El nou termini de presentació de sol·licituds per aquestes dues places, comença el dia 21 de novembre de 2019 i finalitza el 19 de desembre de 2019 (ambdós inclosos).

 

Convocatòria per a la selecció de professorat lector de la Universitat de Barcelona, convocat per resolució del rector de 25 d'octubre de 2019. (DOGC 7994, de 4 de novembre). Enllaç a la seu electrònica de la UB

Termini de presentació d'instàncies: del 5 novembre al 2 de desembre, ambdós inclosos, a excepció de la plaça FEE.2019.44 (Història Econòmica-Economia Aplicada). Els interessats en aquesta darrera plaça poden presentar les seves sol·licituds del 21 de novembre al 19 de desembre.

Lloc de presentació d'instàncies:

Oficina d'Afers Generals de la Facultat d'Economia i Empresa
Avinguda Diagonal 690 (vestíbul de l'Aula Magna)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Resolució.

Plaça data de Constitució criteris i barems convocatòria d'entrevista
39 (Dept. Econometria, Estadística i Economia Aplicada) 10/01/2020   10 de gener, a partir de les 12h, a la Sala de reunions de Polítiques Públiques, torre 6, 3a planta.
40 (Dept. Economia, Economia Aplicada) 10/01/2020 Competència disciplinària específica 10%
Capacitat docent 40%
Capacitat investigadora 40%
Adequació al perfil docent i investigador 10%
--- Puntuació mínima per superar l'avaluació: 60%
 
41(Empresa, Economia
Financera i Comptabilitat)
19/12/2019

Capacitat investigadora 45%
Capacitat docent 40%
Competència disciplinària específica 5%
Adequació al perfil docent i investigador de la plaça 5%
Acreditació concursos i estades universitàries 5%
--- Puntuació mínima per superar l'avaluació: 60%

Reunió de la Comissió: dilluns 13 de gener, a les 16hs, a la Sala de Reunions del Departament. Torre 2, 3a planta
42 (Empresa, Comptabilitat financera) 18/12/2019

Experiència i capacitat investigadora 40%
Experiència i innovació docent 40%
Adequació al perfil docent i investigador de la plaça 5%
Prova 15%
--- Puntuació mínima per superar l'avaluació: 60%

8 de gener, a les 10.30h, a la Sala de Graus

43 (Història Econòmica,
Història i Institucions Econòmiques)

19/12/19

Competència disciplinària específica 10%
Capacitat docent 40%
Capacitat investigadora 40%
Adequació al perfil docent i investigador 5%
Entrevista 5%
--- Puntuació mínima per superar l'avaluació: 60%

Dia i hora:
13 de gener 10 hs - cognoms de l' A la M

13 de gener 11 hs - cognoms de la N a la Z

Lloc:
Sala de Videoconferències

44 (Història Econòmica,
Economia Aplicada)
21/01/2020

Competència disciplinària específica 5%
Docència 40%
Investigació 40%
Adequació al perfil docent i investigador 10%
Entrevista 5%

 

21 de gener de 2020. 12h. Sala de Videoconferències.
45 (sociologia, canvi i desenvolupament social) 19/12/2019

Competència disciplinària 4%
Capacitat i mèrits de recerca 43%
Capacitat i mèrits de docència en canvi i desenvolupament social 40%
Adequació al perfil docent i investigador de la plaça 4%
entrevista 9%
--- Puntuació mínima per superar l'avaluació: 65%

10 de gener, a partir de les 12h, a la Sala de Videoconferències, segons el següent ordre:

cognom

hora

Ramis

12h

Rodó

12.20h

Burgués

12.40h

Jiménez

14h

Bolívar

14.20h

Daza

14.40h

Scandurra

15h

Palacios

15.20h

Folguera

15.40h

Boso

16h

Barbieri

16.20h

Bonet

16.40h

46 (Sociologia, problemes socials)

16/12/19

capacitat docent 40%
capacitat investigadora 40%
Adequació al perfil docent i investigador de la plaça 10%
competència disciplinària 5%
entrevista 5%
--- Puntuació mínima per superar l'avaluació: 60%

8 de gener, a les 14h, a la Sala de Reunions del Dept. de Sociologia (Sala Liz)
  • Llista definitiva: admesos - (no hi ha cap exclòs)
  • Adjudicació:

FEE.2019.39
FEE.2019.40
FEE.2019.41
FEE.2019.42
FEE.2019.43
FEE.2019.45
FEE.2019.46

  • Llista definitiva (plaça FEE.2019.44): admesos - (no hi ha cap exclòs)
  • Adjudicació:

FEE.2019.44

Convocatòria per a la selecció de professorat lector de la Universitat de Barcelona, convocat per resolució del rector de 3 de juny de 2019. (DOGC 7892, de 7 de juny). Enllaç a la seu electrònica de la UB

Termini de presentació d'instàncies: de l'11 al 25 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Lloc de presentació d'instàncies:

Oficina d'Afers Generals de la Facultat d'Economia i Empresa
Avinguda Diagonal 690 (vestíbul de l'Aula Magna)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Convocatòria per a la selecció de professorat associat de la Universitat de Barcelona, convocat per resolució del rector de 3 de juny de 2019. (DOGC 7892, de 7 de juny). Enllaç a la seu electrònica de la UB

Termini de presentació d'instàncies: de l'11 al 25 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Lloc de presentació d'instàncies:

Oficina d'Afers Generals de la Facultat d'Economia i Empresa
Avinguda Diagonal 690 (vestíbul de l'Aula Magna)
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Comparteix-ho: