Detall

Projecte competitiu seleccionat en una convocatòria de la OCDE sobre gènere i política de competència

Notícia | 30-11-2020

La OCDE ha seleccionat de forma competitiva un projecte de recerca en el que participa el professor de la Facultat  Joan-Ramon Borrell, juntament amb investigadors de la Universitat de Las Palmas i de Màlaga.

 

La OCDE i l'Autoritat de Competència del Canadà (Competition Bureau) van fer una convocatòria per rebre propostes de recerca sobre com fer la política de competència més inclusiva en termes de gènere: "Gender Inclusive Competition Policy".  Es van presentar 61 projectes, i d'aquests, la OCDE n’ha seleccionat 7.

 

El projecte presentat per l’equip investigarà el biaix de gènere en la creació i participació en cartels, conspiracions contra els consumidors per perjudicar-los en forma de preus excessius i pitjors condicions que les que resultarien en un mercat competitiu ("Gender bias in cartel engagement).

 

A més, també hauran de fer propostes sobre com tenir en compte el paper del gènere en les direccions corporatives de les empreses, i la qüestió del gènere en el moment de dissenyar els mecanismes per aplicar de forma efectiva el dret de la competència i evitar així les restriccions contra la competència i els abusos contra els consumidors ("The role of gender in management boards and how to take the role of gender into account when designing competition law enforcement").

 

Trobareu més informació en aquest enllaç.