La Facultat com a centre examinador oficial: italià

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat des de l’any 2011 d’ obtenir la certificació oficial de coneixement de llengua italiana mitjançants els exàmens de la Universitat de Perugia (CELI). Als desplegables següents trobareu 1) informació sobre com són els exàmens de certificació 2) el Formulari on-line per a inscriure-us als exàmens CELI;  3) informació sobre el Marc Comú Europeu de coneixement de les Llengües Estrangeres;  4) Tests de nivell 5) Possibilitat d’un curs de preparació a l’examen.
Exàmens de Certificació

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat des de l’any 2011 d’ obtenir la certificació oficial de coneixement de llengua italiana mitjançants els exàmens de la Universitat de Perugia (CELI).

Les dates d'inscripció figuren a la plana següent: http://www.cvcl.it/categorie/categoria-129

Per assegurar-vos que la convocatòria s'obri a la nostra Facultat podeu adreçar-vos a rtorrens@ub.edu.

L'examen és obert a qualsevol ciutadà, de qualsevol nacionalitat, alumne o no de la universitat.

Trobeu informació genèrica sobre els exàmens a: https://www.unistrapg.it/node/457 

Exemples d’examen Celi:

https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana (Trobeu els documents per a cada nivel clicant on diu “esempio di prova d’esame (zip)”

Àrea reservada als candidats a l’examen Celi (un cop hagueu pagat la matrícula i la Universitat de Perugia us hagi escrit indicant-vos els codis d’accés):

https://www.cvcl.it/extranet/area-riservata-candidati

A les adreces següents trobareu altres exemples d’examen

Tests de la Accademia Italiana di Lingua (Firenze). No són models d’examen Celi, però segueixen els nivells del Quadre Comú Europeu.

http://www.acad.it/modelli-esame-italiano.html

També ens podeu escriure a rtorrens@ub.edu o rmtorrens@gmail.com  per a obtenir informació sobre el curs de preparació a l’examen.

Clicant a aquest enllaç us podreu inscriure immediatament als exàmens de certificació CELI. Per saber quina és la propera convocatòria a la nostra Facultat podeu adreçar-vos a rtorrens@ub.edu. Només si la convocatòria està oberta trobareu actiu aquest formulari.

Formulari d'inscripció.

 

El Marc comú europeu és el document de referència per a l’ensenyament de llengües estrangeres.

En aquest enllaç en trobeu la descripció

Tot seguit trobaràs els enllaços al document sencer, en català i castellà i també indicació de la versió italiana completa es pot consultar en paper, a la biblioteca.

T’indiquem a més a més els documents següents:

Marc comú europeu en italià (edició en paper que tenim a la biblioteca

Exemples de produccions orals i escrites en italià per als sis nivells lingüístics (cliqueu a “Il quadro comune europeo di riferimento”) http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/index.html

Test Podium

Indica la correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència i amb els exàmens de l'Università per Stranieri, Perugia (CELI/CIC). 

Test Dialang

S'ha d'instal.lar prèviament a l'ordinador (només Windows de Microsoft). Indica la correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència. Avalua les diferents competències lingüístiques. 

Eurocenter Firenze

Per determinar el vostre nivell. És gratuït. Tres tests diferents segons el nivell. Emplenar buits.

Prova di Orientamento Università di Bologna

Per determinar el vostre nivell. És gratuït.

La Facultat d’Economia i Empresa pot oferir un curs de preparació a l’examen

Tot seguit us mostrem un esborrany de continguts.

Preàmbul

Tot considerant l’interès que la nostra universitat està demostrant des de fa alguns anys envers el coneixement de llengües estrangeres i la seva certificació, algunes unitats docents de les diferents llengües estrangeres de la Facultat d’Economia i Empresa han posat en marxa un projecte conjunt.

Aquest projecte pretén promocionar la certificació oficial de les llengües estrangeres per part de l’alumnat juntament amb la cerca de pràctiques a empreses on s’utilitzin aquestes llengües (promoció en curs).

Es pretén que l’alumne comenci la seva formació en llengües estrangeres fora de la Facultat i que amb un o dos cursos de Llengua Estrangera pugui assolir almenys un nivell A2 o B1.

Continguts

L'objectiu del curs consisteix a desenvolupar competències d’expressió i comprensió oral i escrita que permetin l’aprenent superar un examen de Certificació d’Italià d’entre els següents: 1) de la Universitat de Perugia (CIC Certificato di Italiano Commerciale Intermig (B1) o bé  CELI (Certificato di Lingua Italiana per Stranieri) 2).

L’alumne s'haurà de poder comunicar de manera fluida i correcta en situacions quotidianes del món del treball a Itàlia, en el si d’estructures tant organitzatives com comercials. Amb aquesta finalitat es tractaran també acuradament diferents temes de gramàtica de nivell intermedi.

Activitats a desenvolupar

Es realitzaran blocs d’activitats amb objectius comunicatius, temàtics-lèxics i gramaticals específics, tot distingint entre objectius de menys a més especialitzats.

Exemple de continguts sobre habilitats per a superar l’examen de certificació

  • Paràmetres per a l’avaluació de la competència oral: fluïdesa, correcció gramatical, adeqüació lèxica, adeqüació a la situació comunicativa, etc. 
  • Tècniques per a la compresió oral i escrita: dificultats de diferents tècniques (multiple choice, cloze, etc)
  • Tècniques per a l’expressió escrita (fonamentalment cohesió i coherència discursives).
  • Es realitzaran diferents simulacions d’examen amb materials autèntics (vegeu “bibliografia de referència”).

Avaluació dels aprenentatges

Aproximació comunicativa (comprensió i expressió oral i escrita), avaluació continuada. El criteri de seguiment és l’aprofitament. La nota final s’obtindrà a partir de les activitats realitzades al llarg del curs, cadascuna amb una puntuació específica.

Per a més informació contacteu amb la Dra. R.Torrens Guerrini , titular d’universitat Especialitzada en Didàctica de lItalià com a Llengua Estrangera, Sociolingüística i Anàlisi del discurs, a l’adreça rmtorrens@gmail.com , rtorrens@ub.edu.

Dirigit per un italià nadiu i de forma completament gratuïta, el CAL us ofereix periòdicament cursos de conversa en llengua italiana per a grups molt reduïts.

Per a més informació:

Glòria Vallès
Serveis Lingüístics, Universitat de Barcelona
Centre d’Autoaprenentatge de Llengües d’Economia i Empresa (Biblioteca del Campus de Diagonal Nord, primer nivell)
C. Tinent Coronel Valenzuela, 1-11, 08034 Barcelona
Adreça web: http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/economia.htm

Si teniu concedida la beca de mobilitat teniu accés a un curs de l'EIM a un preu especial. Mireu a http://www.eim.ub.edu/acreditacions/mobilitat.php

Serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona

http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/

Programa Rosetta Stone

Programa d’autoaprenentatge disponible gratuïtament al Centre d'Autoaprenentatge de Llengües d'Economia i Empresa

Curs a distància Fodie (Formació d’italià empresarial) 

Prova de lliure accés (una vintena d’exercicis autocorresctius). Entreu a “Conosci l’italiano?/ sabes italiano?” També podeu emplenar el qüestionari “Queremos conocerte/chi sei?”

http://www.ub.edu/fodie/fodie

Comparteix-ho: