La Facultat com a centre examinador oficial: italià

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat des de l’any 2011 d’obtenir la certificació oficial de coneixement de llengua italiana mitjançant els exàmens de la Universitat de Perugia (CELI). En els desplegables següents trobareu: informació sobre com són els exàmens de certificació; el formulari en línia per inscriure-us als exàmens CELI; informació sobre el Marc europeu de referència per a les llengües; tests de nivell; la possibilitat d’un curs de preparació a l’examen; i informació sobre autoaprenentatge.
Exàmens de certificació

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona ofereix la possibilitat des de l’any 2011 d’obtenir la certificació oficial de coneixement de llengua italiana mitjançant els exàmens de la Universitat de Perugia (CELI).

Les dates d’inscripció figuren en el web següent: http://www.cvcl.it/categorie/categoria-129.

Per assegurar-vos que la convocatòria s’obri a la Facultat d’Economia i Empresa, podeu adreçar-vos a rtorrens@ub.edu.

L'examen és obert a qualsevol ciutadà, de qualsevol nacionalitat, estudiant o no de la Universitat.

Podeu trobar informació genèrica sobre els exàmens a: https://www.unistrapg.it/node/457.

Exemples d’examen CELI: https://www.unistrapg.it/it/certificati-di-conoscenza-della-lingua-italiana/celi-certificati-di-lingua-italiana. Podeu trobar els documents per a cada nivell clicant on diu “esempio di prova d’esame (zip)”

Àrea reservada als candidats a l’examen CELI (un cop hagueu pagat la matrícula i la Universitat de Perugia us hagi escrit indicant-vos els codis d’accés): https://www.cvcl.it/extranet/area-riservata-candidati

Altres exemples d’examen: tests de l'Accademia Italiana di Lingua (Firenze). No són models d’examen CELI, però segueixen els nivells del Marc europeu comú. http://www.acad.it/modelli-esame-italiano.html

També ens podeu escriure a rtorrens@ub.edu o rmtorrens@gmail.com per obtenir informació sobre el curs de preparació a l’examen.

Clicant en aquest enllaç us podeu inscriure immediatament als exàmens de certificació CELI. Per saber quina és la propera convocatòria a la Facultat d'Economia i Empresa podeu adreçar-vos a rtorrens@ub.edu. Només trobareu actiu el formulari si la convocatòria està oberta.

Formulari d'inscripció.

 

El Marc europeu comú és el document de referència per a l’ensenyament de llengües europees.

En trobareu la descripció en els enllaços següents:

O bé els enllaços al document sencer, en català i castellà; la versió italiana completa es pot consultar, en paper, a la biblioteca.

 

Altres documents d'interès: exemples de produccions orals i escrites en italià per als sis nivells lingüístics (cliqueu a “Il quadro comune europeo di riferimento”) http://www.lanuovaitalia.it/profilo_lingua_italiana/index.html

Test Podium

Indica la correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència i amb els exàmens de la Università per Stranieri, Perugia (CELI/CIC). 

Test Dialang

S'ha d'instal·lar prèviament a l'ordinador (només Windows de Microsoft). Indica la correspondència amb els nivells del Marc europeu comú de referència. Avalua les diferents competències lingüístiques. 

Eurocenter Firenze

Per determinar el vostre nivell. És gratuït. Tres tests diferents segons el nivell. Emplenar buits.

Prova di Orientamento Università di Bologna

Per determinar el vostre nivell. És gratuït.

La Facultat d’Economia i Empresa pot oferir un curs de preparació a l’examen

Tot seguit us mostrem un esborrany de continguts.

Preàmbul

Tot considerant l’interès que la Universitat de Barcelona està demostrant des de fa alguns anys envers el coneixement de llengües estrangeres i la seva certificació, algunes unitats docents de les diferents llengües estrangeres de la Facultat d’Economia i Empresa han posat en marxa un projecte conjunt.

Aquest projecte pretén promocionar la certificació oficial de les llengües estrangeres per part de l’alumnat, juntament amb la cerca de pràctiques a empreses on s’utilitzin aquestes llengües (promoció en curs).

Es pretén que l’estudiant comenci la seva formació en llengües estrangeres fora de la Facultat i que amb un o dos cursos de Llengua Estrangera pugui assolir almenys un nivell A2 o B1.

Continguts

L'objectiu del curs consisteix a desenvolupar competències d’expressió i comprensió oral i escrita que permetin a l’aprenent de superar un examen de Certificació d’Italià d’entre els següents: 1) de la Universitat de Perugia (CIC Certificato di Italiano Commerciale Intermig (B1) o bé  CELI (Certificato di Lingua Italiana per Stranieri) 2).

L’estudiant s'ha de poder comunicar de manera fluida i correcta en situacions quotidianes del món del treball a Itàlia, en el si d’estructures tant organitzatives com comercials. Amb aquesta finalitat també es tracten acuradament diferents temes de gramàtica de nivell intermedi.

Activitats a desenvolupar

Es duen a terme blocs d’activitats amb objectius comunicatius, temàtics i lèxics, i gramaticals específics, tot distingint entre objectius de menys a més especialitzats.

Exemple de continguts sobre habilitats per superar l’examen de certificació

  • Paràmetres per a l’avaluació de la competència oral: fluïdesa, correcció gramatical, adequació lèxica, adequació a la situació comunicativa, etc. 
  • Tècniques per a la comprensió oral i escrita: dificultats de diferents tècniques (multiple choice, cloze, etc.).
  • Tècniques per a l’expressió escrita (fonamentalment cohesió i coherència discursives).
  • Es duen a terme diferents simulacions d’examen amb materials autèntics (vegeu “bibliografia de referència”).

Avaluació dels aprenentatges

Aproximació comunicativa (comprensió i expressió oral i escrita), avaluació continuada. El criteri de seguiment és l’aprofitament. La nota final s’obté a partir de les activitats realitzades al llarg del curs, cadascuna amb una puntuació específica.

Per a més informació contacteu amb la Dra. R.Torrens Guerrini, titular d’universitat especialitzada en didàctica de l'italià com a llengua estrangera, sociolingüística i anàlisi del discurs, a l’adreça rmtorrens@gmail.com o rtorrens@ub.edu.

Dirigit per un italià nadiu i de forma completament gratuïta, el Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL) us ofereix periòdicament cursos de conversa en llengua italiana per a grups molt reduïts.

Per a més informació:

Glòria Vallès
Serveis Lingüístics, Universitat de Barcelona
Centre d’Autoaprenentatge de Llengües d’Economia i Empresa (biblioteca de grau)
John M. Keynes, 1-11, 08034 Barcelona
http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/economia.htm

Si teniu concedida la beca de mobilitat teniu accés a un curs de l'EIM a un preu especial. Mireu a http://www.eim.ub.edu/acreditacions/mobilitat.php

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona

http://www.ub.edu/sl/ca/fl/cal/

Programa Rosetta Stone

Programa d’autoaprenentatge disponible gratuïtament al Centre d'Autoaprenentatge de Llengües (CAL) d'Economia i Empresa

Curs a distància Fodie (Formació d’italià empresarial) 

Prova de lliure accés (una vintena d’exercicis autocorrectius). Entreu a “Conosci l’italiano?/ sabes italiano?” També podeu emplenar el qüestionari “Queremos conocerte/chi sei?”

http://www.ub.edu/fodie/fodie

Comparteix-ho: