Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster Erasmus Mundus de Mercats Globals, Creativitats Locals / Global Markets, Local Creativities

Plans docents

Relació d'assignatures 2024-2025

Assignatura Tipus Llengua Crèdits
Especialitat: Itinerari A
Amèrica Llatina OT 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional OT 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents OT 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global OT 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització OT 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació OT 2n semestre 2.5
Pràcticum OT 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes OT 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional OT 2n semestre 5
Temes de Política Internacional OT 2n semestre 5
Especialitat: Itinerari B
Amèrica Llatina OT 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional OT 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents OT 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global OT 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització OT 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació OT 2n semestre 2.5
Pràcticum OT 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes OT 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional OT 2n semestre 5
Temes de Política Internacional OT 2n semestre 5
Especialitat: Itinerari C
Amèrica Llatina OT 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional OT 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents OT 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global OT 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització OT 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació OT 2n semestre 2.5
Pràcticum OT 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes OT 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional OT 2n semestre 5
Temes de Política Internacional OT 2n semestre 5
Especialitat: Itinerari D
Amèrica Llatina OT 2n semestre 5
Anàlisi Quantitativa Aplicada a l'Empresa Internacional OT 2n semestre 2.5
Companyies de Sectors Emergents OT 2n semestre 2.5
Ecologia Política Global OT 2n semestre 5
Empresa Familiar, Innovació i Globalització OT 2n semestre 2.5
Gestió de Conflictes en la Negociació OT 2n semestre 2.5
Pràcticum OT 1r semestre
2n semestre
10
Pràctiques Externes OT 1r semestre
2n semestre
10
Temes d'Economia Internacional OT 2n semestre 5
Temes de Política Internacional OT 2n semestre 5
Comparteix-ho: