Mobilitat

Mobilitat SUBHOME

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre amb una forta voluntat d’internacionalització. A la base d’aquesta estratègia hi ha el convenciment que, per mitjà de la internacionalització, s’aconsegueix un millor desenvolupament personal i professional dels diferents col·lectius que conformen la Facultat.

Per això mateix, la Facultat estimula la mobilitat d’estudiants, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS). Disposa d’una oficina específica per a la mobilitat internacional, l’Oficina de Relacions Internacionals, dedicada a la gestió dels programes de mobilitat existents, la difusió d’informació sobre ajudes a la mobilitat, i la recerca i seguiment d’acords i convenis específics amb universitats d’arreu del món.

Comparteix-ho: