Mobilitat del PDI

El personal docent i investigador (PDI) té un paper central en el procés de forta i creixent internacionalització de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de Barcelona. El creixement de publicacions internacionals fetes per professors i investigadors de la FEE ha estat molt destacable en la darrera dècada. I el mateix podria dir-se del nombre d’intercanvis i estades amb component internacional. Els programes de mobilitat internacional amb finançament europeu, entre els quals destaquen l’ERASMUS+ KA103 (amb països membres i associats de la Unió Europea) i l’ERASMUS+ KA107 (amb països de fora de la Unió Europa) volen acompanyar i incentivar aquest procés d’internacionalització. Aquest programes permeten les estades del professorat de la Universitat de Barcelona a universitats o instituts i centres de recerca amb la finalitat d’impartir-hi docència.

Aquestes mobilitats possibiliten també el treball en xarxa i la creació de lligams, els quals permeten aprofundir el procés d’internacionalització del centre i del seu professorat. Així mateix, els programes de mobilitat internacional que s’acaben d’esmentar permeten rebre professorat d’altres universitats que estigui interessat a fer una estada de docència a la Facultat. L’Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de la FEE informa i assessora sobre aquestes programes internacionals de mobilitat de professorat; i també gestiona els convenis internacionals amb institucions universitàries i de recerca. Podeu trobar més informació sobre mobilitat del PDI a https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/pdi-ub.

Comparteix-ho: