Detall

La Junta de Facultat aprova l’Informe de Seguiment de Centre 2020

Notícia | 03-02-2021

La Junta de Facultat va aprovar el passat 26 de gener l’Informe de Seguiment de Centre 2020 on s’analitzen les titulacions de Grau de la Facultat d’Educació: el Grau de Mestre d’Educació Infantil, el Grau de Mestre d’Educació Primària, el Grau d’Educació Social, el Grau de Pedagogia i el Grau de Treball Social.

En el present Informe de Seguiment de Centre (ISC) s’han treballat les dades relatives als dos cursos següents a l’últim curs analitzat en el darrer Informe de Seguiment de Centre de 2018, on es varen recollir les dades pels cursos 2015-16 i 2016-17. Per tant, en aquest ISC s’han analitzat les dades dels cursos 2017-18 i 2018-19 per a l’apartat de Presentació de Centre (Oferta de titulacions i alumnat i Professorat i PAS) i pels estàndards 1, 4,i 6 i el Subestàndard 5.2. Per a la resta d’estàndards (2 i 3) s’ha realitzat una anàlisi dels cursos posteriors a l’entrega de l’Informe de Seguiment de Centre de 2018 fins al curs present (2020-21), de forma que es pugui mostrar l’evolució que s’ha produït en aquestes dues àrees (Comunicació i Qualitat) al llarg dels cursos fins a l’actualitat.

Com a novetat respecte a anteriors Informes de Seguiment de Centre, en aquest s’ha inclòs per a l’estàndard 1 una petita anàlisi sobre com s’està treballant la perspectiva de gènere a la Facultat atenent a tres punts: a) la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans d’estudis de graus i màsters, b) l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge en totes les seves comunicacions i c) la formació en coeducació de les persones que duen a terme tasques docents.

També s’ha incorporat un apartat al final de l’ISC (Annex II) per explicar quines han estat les accions que s’han desenvolupat al centre davant de la situació d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària provocada per la Covid-19.


Comparteix-ho: