Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU)

Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat

La definició i desenvolupament del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat als centres (SAIQU) de la Universitat de Barcelona (UB) va ser certificat favorablement per AQU Catalunya, per a tots els centres propis, l'any 2009 a través del programa AUDIT.  

Fruit del procés de revisió i millora, i per donar compliment a les  directrius de l’AQU Catalunya, per a la Certificació del SGIQ, el model SAIQU-UB es va actualitzar durant l’any 2019. 

El SAIQU integra totes les activitats que estan relacionades amb l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de grau i màster universitari del centre.

Tots els centres propis de la UB disposen d’un model general de SAIQU, que s’estructura en 6 eixos.

                    

La Facultat d’Educació desenvolupa el seu Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat prenent com a marc el model del SAIQU de la UB i amb l’objectiu de garantir la qualitat dels seus programes formatius i de la seva activitat i serveis que ofereix.

Comparteix-ho:
Certificació Sgiq