Doctorats

Programes de doctorat

El doctorat és la màxima distinció acadèmica atorgada per la Universitat. Els programes de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada en recerca de l’estudiant mitjançant un conjunt organitzat d’activitats formatives i d’investigació que, prèvia preparació i defensa d’una tesi doctoral, condueixen a l’obtenció del títol de doctor.

La Facultat d’Educació lidera tres programes de doctorat:

Activitat Física, Educació Física i Esport 

Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats 

Educació i Societat

L’organització acadèmica i administrativa dels programes de doctorat depèn de l’Escola de Doctorat que té com a objectius la planificació, el desenvolupament, la supervisió i la qualitat dels programes de doctorat i altres activitats formatives en l’àmbit de la recerca, amb especial atenció a la transversalitat i la multidisciplinarietat.

A la Facultat d’Educació, la Comissió de Recerca i Doctorat té la funció, entre d’altres, de vetllar per la qualitat dels programes oferts i proposar mesures de millora, d’innovació i d’internacionalització.

Comparteix-ho: