Els estudiants i la Facultat

Els estudiants i la Facultat

La participació per part de l'estudiant a la Facultat és molt important. Els estudiants tenen veu i vot en diverses decisions que afecten al funcionament dels Graus de la Facultat d'Educació i que es tradueix en la participació en els diferents òrgans de govern.  

Els estudiants poden ser membres dels òrgans de govern de tota la Universitat de Barcelona i dels òrgans de la Facultat com ara la Junta de Facultat, Consells d’Estudis dels diferents ensenyaments i Consells de Departament. 

Els alumnes també tenen un espai propi, el local d'estudiants,  on diversos grups o col·lectius d'estudiants de la Facultat es poden reunir. 

Comparteix-ho: