Estudis

estudis

La Facultat d'Educació proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, de màster universitari i de doctorat. Així mateix, conscient de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, ofereix cursos de formació continuada: màsters i postgraus propis i cursos d’extensió universitària.

Els estudis de grau desenvolupen les competències que permeten al nostre alumnat, desenvolupar-se professionalment en el món educatiu en tots els vessants, àmbits i etapes amb una concepció integradora de l'educació a l’escola i en la societat i al llarg de tot el cicle vital.

La Facultat també ofereix la titulació doble de Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària, amb un itinerari dissenyat per assolir les competències d’ambdues titulacions.

Així mateix, ofereix una àmplia oferta de màsters especialitzats entre els quals volem destacar el màster de Psicopedagogia i el màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Graus (infografies)

Educació Social

Mestre d'Educació Infantil

Mestre d'Educació Primària

Doble Titulació: Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària

Pedagogia

Treball Social

Comparteix-ho: