Mobilitat

Mobiltat

Els programes de mobilitat i intercanvi nacional i internacional milloren la qualitat de l’educació superior i aporten beneficis acadèmics i professionals que contribueixen al desenvolupament integral de la persona. Dins d'aquesta realitat, som conscients que la mobilitat i la internacionalització constitueixen aspectes claus de la nostra facultat.

Per aquesta raó, molts estudiants, docents i personal administratiu de diverses procedències fan, cada curs, part de la seva formació o una estada a la nostra facultat. Així mateix, membres de la comunitat acadèmica de la nostra facultat fan part de la seva formació o estades en altres universitats de l’Estat espanyol o de l’estranger.

Us animem a participar-hi.

Comparteix-ho: