Marc VSMA

L’adhesió del sistema universitari de Catalunya (SUC) a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), també conegut com a procés Bolonya, va comportar la modificació del sistema d’implantació i avaluació de les titulacions universitàries. Això va permetre adoptar a Catalunya un model propi d’avaluació dels títols universitaris a partir dels estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat aprovats pels ministres europeus d’educació superior i de les normatives estatal i catalana.

Per a garantir la neutralitat política en l’avaluació de les titulacions és necessari comptar amb un organisme independent que doni part al Ministeri espanyol del treball que estan realitzant les Universitats envers els ensenyaments. A Catalunya, aquesta tasca correspon a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), un organisme d’avaluació externa vinculat a la Generalitat de Catalunya, però que gaudeix d’independència política i que, des de l’any 1996 treballa per a la millora de la qualitat del sistema universitari català. Amb aquest propòsit, AQU Catalunya ha desenvolupat el marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’acreditació de les titulacions (el marc VSMA).

El marc VSMA s’inicia amb la Verificació, que és l’avaluació prèvia a la posada en funcionament d’una titulació. Un cop implantada, els responsables de la titulació, de manera periòdica, en fan el seguiment per introduir-ne, si cal, modificacions que la millorin. Així, fins a arribar a l’acreditació, dissenyada per garantir la qualitat dels programes formatius oberts i facilitar els processos interns de millora. D’aquesta manera, el marc estableix quatre processos interrelacionats que formen un model únic d’avaluació, gestió i assegurament de la qualitat de graus, màsters i doctorats, fonamentats en la millora continua:

Comparteix-ho: