Convenis amb altres universitats

convenis altres unis

Centro de Estudios University of California-Illinois
(934 035 588, california-illinois@ub.edu )

El 1972 es va establir el primer conveni d'intercanvi entre la Universitat d'Illinois i la UB, al qual s'adherí la Universitat de Califòrnia el 1975. En el marc d'aquests dos convenis s'ofereixen dos tipus d'intercanvi: un d'estudiants i un altre de professors.

Intercanvi d'estudiants:

  • Un número determinat d'estudiants de llicenciatura de les universitats de Califòrnia i d'Illinois poden matricular-se, durant un curs acadèmic, d'assignatures de primer i segon cicle de la UB i seminaris de llengua i cultura catalanes impartits per la Facultat de Filologia en exclusiva per a aquests estudiants.
  • El conveni amb la Universitat d'Illinois permet un intercanvi de lectors cada curs acadèmic. Un estudiant llicenciat de la UB s'incorpora com a lector a temps parcial per fer docència al Departament d'Espanyol, Italià i Portuguès, amb l'opció de matricular-se en altres assignatures del seu interès. De la mateixa manera, un estudiant d'Illinois, amb titulació de màster, s'incorporarà al Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la UB com a professor visitant.
  • Les convocatòries corresponents s'anuncien en la premsa local, als taulers d'anuncis de la seu del programa a la Facultat de Filologia i a la pàgina web d'aquesta cap al mes de novembre. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb california-illinois@ub.edu o trucar al telèfon 934 035 588.

 

Darmouth College
(934 035 590, dartmouth@ub.edu)

  • Dartmouth College (Hanover, New Hampshire, EEUU), segons el conveni subscrit amb la Universitat de Barcelona des de 1994, ofereix als seus estudiants un programa a Barcelona per trimestre: a la tardor, a l'hivern i a la primavera, segons el calendari establert pel Dartmouth College. Els participants del programa de Dartmouth College es matriculen a assignatures de llengua espanyola, cultura i civilització i literatura, impartides a la Facultat de Filologia en exclusiva per a aquests estudiants. A més, el programa disposa d'un professor de Dartmouth College a la Universitat de Barcelona com a director.
     
Comparteix-ho: