Mobilitat

Mobilitat subhome

L’alumnat de la facultat té la opció de realitzar estades d’un semestre o curs sencer a universitats estrangeres (mobilitat internacional) o a altres universitats de l’estat (mobilitat nacional).

L’alumnat universitari estranger pot venir a estudiar a la nostra facultat, per un semestre o un curs sencer, a través dels diversos convenis d’intercanvi o per lliure com alumnes de sol·licitud individual.

Els membres de PDI tenen la opció de realitzar estades breus a l’estranger o en altres institucions de l’estat per a dur a terme docència o investigació.

Els membres del PAS tenen la opció de realitzar breus estades formatives a l’estranger.

Comparteix-ho: