Dades i indicadors acadèmics

En el conjunt d'indicadors acadèmics s'hi inclouen dades relatives a perfil i la matrícula de l'alumnat, a aspectes diversos de la planificació docent, al professorat, als resultats de rendiment, a l'orientació i la mobilitat, a les assignatures de caràcter especial com les Pràctiques externes, al recursos i als equipaments. Podeu accedir a les dades de cadascun dels graus i dels màsters de la Facultat.
Comparteix-ho: