Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Màster en Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat

Presentació

Documentació històrica - Màster d

El màster d'Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat analitza el desenvolupament històric de la ciència, la tecnologia i la medicina, en les seves dimensions teòrica, material, social i institucional. A més, ofereix una visió singular de l'evolució de la ciència, i permet desenvolupar habilitats relacionades amb la recerca històrica a partir del coneixement de les principals eines i escoles historiogràfiques i de l'elaboració d'un treball de recerca.
Es tracta d'un màster interuniversitari (UAB-UB) de 60 crèdits, estructurat en mòduls de 15 crèdits, que ofereix la possibilitat d'escollir dues especialitats: la recerca o la professionalització.

L'especialitat en recerca permet desenvolupar una carrera acadèmica i, posteriorment, cursar estudis de doctorat en història de la ciència o investigar en profunditat aspectes concrets de la ciència, la tecnologia i la medicina, i les seves implicacions socials i culturals en el passat.

L'especialitat professionalitzadora permet treballar en àmbits com ara la comunicació, la divulgació científica, la docència, la museologia i la gestió del patrimoni científic.

Participen com a professors del màster els millors especialistes en història de la ciència de la UAB i la UB, i també de la UPF, la UPC i la Institució Milà i Fontanals (del Consell Superior d'Investigacions Científiques), i professorat visitant de prestigi reconegut.

Dades bàsiques

Interuniversitari
Universitat CoordinadoraUniversitat Autònoma de Barcelona
Universitats Participants
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Autònoma de Barcelona
Crèdits60
Modalitat de docènciaPresencial
Complements de formacióNo
Especialitats
  • Comunicació, Patrimoni i Història de la Ciència
  • Recerca i Història de la Ciència
Centre de gestióFacultat de Filosofia
CoordinacióJESUS MARIA GALECH AMILLANO
Informació de la universitat coordinadoraPàgina web del màster
Comparteix-ho: