Ajudes i preus

Podeu consultar les diferents opcions de beques i ajuts a què podeu optar a l’enllaç següent: beques i ajuts.

El dia 2 de juliol de 2020 es va publicar al DOGC el DECRET 64/2020, de 30 de juny, que determina els preus públics de la matrícula i altres serveis per al curs 2020-2021.

El preu del crèdit de màster varia segons:
a. Estudiants d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa, Andorra i Xina; o residents a Espanya.
b. Estudiants estrangers no residents a Espanya, que no siguin nacionals d'estats membres de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein o de Suïssa i Andorra.
 • Preu crèdits matriculats (1)
 1. 46,11 € / crèdit.
 2.  82,00 € / crèdit.
   
 • Recàrrec per als estudiants titulats (2)
  S'aplicarà un recàrrec del 40% (coeficient 1,4) sobre el preu indicat en el punt anterior.
   
 • Recàrrec per assignatura repetida (3)

2a matrícula:

 1. 55,33 € / crèdit.
 2. 133,25 €  / crèdit
   

3a matrícula

 1. 74,93 € / crèdit
 2. 143,50 € / crèdit
   

4a matrícula i següents (coeficient 1'875)

 1. 103,75 € / crèdit
 2. 153,75 € / crèdit

 

 • Gestió de matrícula (matrícula anual): 69,80 €

 

 • Assegurança escolar: 1,12 €

 

 • Serveis específics i suport a l'aprenentatge: 70 €

 

 • Serveis optatius (serveis d'esport, Fundació solidaritat, EIM, assegurança > 28 anys, etc.): optatius

 

 • Modificació matrícula febrer: 27,27€

 

 1. Preu aprovat per la Comissió Econòmica de Consell Social de la UB
 2. El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que s’apliqui un coeficient d’1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un títol universitari oficial de màster o més, o les condicions per obtenir-lo. Per garantir l'aplicació correcta d'aquest recàrrec, en el moment de la matrícula us demanaran una declaració responsable justificativa de la vostra formació acadèmica.
 3. El coeficient de repetició dels màsters s'aplica per als estudiants:
  1. sobre el preu establert al decret de preus de la Generalitat i als estudiants
  2. sobre el preu aprovat per la Comissió Econòmica de Consells Social de la UB (82,00€ per crèdit).

 

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de màster de 60 crèdits, a temps complet:

 • Total import de crèdits
 1. No titulats: 2.766,00 € 
  Titulats: 3.873,24 €
 2. No titulats: 4.920,00 €
  Titulats: 6.888,00 €
   
 • Gestió d'expedient acadèmic: 69,80 €

 
 

 • Assegurança obligatòria: 1,12 €

 

 • Serveis específics i suport a l'aprenentatge: 70,00 €

 

 • Serveis optatius (serveis d'esport, Fundació solidaritat, EIM, assegurança > 28 anys, etc.): optatius

 

 • Total preu matrícula
 1. No titulats:  2.907,52 € 
  Titulats: 4.014,16 €
 2. No titulats: 5.060,92 €
  Titulats: 7.028,92 €

 

*Titulats:  El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que s’apliqui un coeficient d’1,4 als preus per crèdit als estudiants que tinguin un títol universitari oficial de màster o més, o les condicions per obtenir-lo. Per garantir l'aplicació correcta d'aquest recàrrec, en el moment de la matrícula us demanaran una declaració responsable justificativa de la vostra formació acadèmica.

Si voleu una simulació del preu de la matrícula, ho podeu fer aquí.

Més informació sobre el preu de la matrícula, increments i deduccions.

Pagament de la matrícula

Podeu triar una de les opcions de pagament següents:  

 1. Rebut únic o en terminis. L’import de la matrícula es paga a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores —CaixaBank, BBVA o Banco Santander —, als caixers automàtics o per banca a distància (Línia Oberta, Banca Online o Supernet). Per al curs 2019-2020 la UB manté la possibilitat de fraccionament de la matrícula fins a set terminis.
 2. Únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-se a aquesta modalitat de pagament s'ha de presentar,  en el moment de la sol·licitud de matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons el model establert.
 3. En terminis mitjançant préstec AGAUR. Finançament de la matrícula mitjançant un préstec de fraccionament a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Consulteu els requisits i les condicions dels préstec

Amplieu la informació sobre les modalitats de pagament de la matrícula i la informació sobre els diferents acords als quals la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la vostra matrícula 

 

Recordeu-vos de fer el pagament dins el termini establert, ja que el fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments dins del termini comporta la suspensió automàtica dels drets com a estudiant amb els efectes i les condicions establertes a la normativa de matrícula.

Podeu consultar si compliu els requisits per gaudir dels descomptes aplicables a la vostra matrícula a: informació econòmica.

Comparteix-ho: