Mobilitat

mural cerèmica grega

La Universitat de Barcelona participa en programes d'intercanvi nacional i internacional per a alumnes, professors i personal d'administració i serveis Els estudiants de la facultat tenen l’opció de fer estades d’un semestre o un curs sencer a universitats estrangeres (mobilitat internacional) o altres universitats de l’estat (mobilitat nacional). D’altra banda, els estudiants d’altres universitats poden venir a estudiar a la nostra facultat, per un semestre o un curs sencer, per mitjà dels diversos convenis d’intercanvi.

Els membres de PDI tenen l’opció de fer estades breus a l’estranger o en altres institucions de l’estat per dur a terme docència o recerca.

Els membres del PAS tenen l’opció de fer breus estades formatives a l’estranger.

Comparteix-ho: