Oficina de Relacions Internacionals

L'ORI s'ocupa de promoure i gestionar la mobilitat internacional dels membres de la Facultat, d'informar sobre les diverses possibilitats existents i de gestionar alguns dels programes (principalment el programa Sòcrates-Erasmus per a estudiants).

Els programes d'intercanvi d'estudiants tenen com a objectius millorar l'educació superior mitjançant la cooperació internacional, augmentar el coneixement d'Europa i la resta del món entre els estudiants, i promoure el coneixement de les llengües estrangeres.

La Universitat de Barcelona té també l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals (OMPI), que gestiona altres programes per a estudiants, professors i PAS.

 

 

  1. dilluns-divendres, de 11:00 a 13:00
  2. dimarts, de 16:00 a 18:30
Comparteix-ho: