Departaments

Els departaments són les unitats bàsiques de docència i recerca a la Universitat, i tenen la responsabilitat concreta de la docència que els és encarregada pels consells d'estudis dels diferents ensenyaments, i dels programes de doctorat. Actuen també com a oficines de recerca, gestionant la recerca dels seus membres.

Comparteix-ho: