La Facultat

la facultat subhome

La nostra Facultat té els orígens a l'any 1974, quan els estudis de física es van desvincular de la Facultat de Ciències i, en conseqüència, va néixer la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona. Està situada en un edifici compartit amb la Facultat de Química a l’avinguda Diagonal de Barcelona, en ple centre neuràlgic de la zona universitària, l’àrea d’ensenyament i divulgació científica més gran de la ciutat. Cada any, la Facultat concentra, aproximadament, uns 1.700 alumnes entre el conjunt dels seus estudis. L’ensenyament majoritari ha estat des de sempre el grau de Física, una ciència fonamental i motor de la gran majoria dels avenços científics i tecnològics. Com deia el lema de l’Any de la Física 2005, «La física és a la base de tot». A més, la Facultat ofereix un grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i la possibilitat de graduar-se simultàniament en Física i Matemàtiques, estudis organitzats conjuntament amb la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. D’altra banda, la Facultat ofereix nou màsters universitaris que abasten els diferents àmbits de la física, així com quatres programes diferents de doctorat. Així mateix, la Facultat organitza una gran diversitat de conferències, jornades, cursos i campus per a estudiants de primària i secundària.

La Facultat està organitzada en quatre departaments que engloben les diferents línies d’estudi que oferim: Enginyeria Electrònica i Biomèdica, Física Quàntica i Astrofísica, Física de la Matèria Condensada i Física Aplicada. Paral·lelament, disposa d’instituts interdisciplinaris dedicats a la recerca: l’ICCUB, l’N2UB i l’UBICS. A més dels ensenyaments esmentats, els professors de la Facultat també participen en la docència de titulacions oficials gestionades per altres centres de la Universitat de Barcelona o per altres universitats. Cal destacar que pràcticament la totalitat dels docents del centre dediquen una part important dels seus esforços a la recerca, bàsica o aplicada, i que participen en projectes d’investigació regionals, estatals i internacionals. Per tant, una característica important i definitòria de la Facultat és la quantitat i la qualitat de la seva recerca, avalada per nombrosos premis, tant personals com col·lectius. La Facultat de Física ocupa els primers llocs de la Universitat de Barcelona en termes de productivitat científica (articles, patents, etc.) i d’ingressos per recerca (subvencions a projectes), la qual cosa ens porta a ser uns dels centres de referència de la Universitat pel que fa a la recerca científica de qualitat.

 

Més informació de la Facultat

Comparteix-ho: