Documentació específica o vinculada als criteris de selecció M010D

  • Expedient acadèmic amb la nota mitja de la vostra titulació d'accés i altres titulacions encara que no s’hagi finalitzat l’ensenyament.

 

  • DNI o Passaport

 

  • Currículum actualitzat, fent especial referència als projectes realitzats en l'àmbit de l'enginyeria Biomèdica.

 

  • Certificats oficials d'idiomes (principalment anglès).

 

  • Títol o resguard del títol de la vostra titulació d'accés (i altres titulacions) en cas de tenir-ne. Aquest document no és necessari per a la preinscripció, però sí, abans de la matrícula, s'ha de pujar a la sol·licitud de preinscripció i desprès portar-la a la Secretaria per la seva validació.