Estudis

estudis

La Facultat de Física proposa una oferta d’ensenyaments oficials que es concreta en titulacions de grau, màster universitari i doctorat. Així mateix, conscients de la importància de l’aprenentatge al llarg de la vida, també oferim cursos de formació continuada. Els estudis de grau tenen actualment una durada de quatre anys, al llarg dels quals l’alumnat assoleix les habilitats necessàries per desenvolupar l’activitat professional en els diferents àmbits de la Física. En concret, els estudis de grau que oferim són: grau de Física, grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, i doble titulació en Física i Matemàtiques, coordinada per la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. A més, la Facultat també imparteix el 50 % del grau d’Enginyeria Biomèdica, adscrit a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

D’altra banda, oferim nou màsters universitaris que abracen els diferents àmbits de la física, entre els quals es troba un màster Erasmus Mundus, així com quatres línies diferents de doctorat: Física, Biomedicina, Nanociències i Enginyeria i Ciència Aplicades. A més, la Facultat posa a disposició de qualsevol persona una gran diversitat de cursos com, per exemple, els cursos de la Universitat de l’Experiència i altres tallers organitzats anualment en el marc d’Els Juliols UB. Finalment, també organitzem jornades i campus per a estudiants de batxillerat que tinguin inquietuds per la ciència, com ara el Taller de Física de Partícules o el Campus Physis.

Comparteix-ho: