Màsters universitaris

collage

Els màsters universitaris són estudis de formació avançada que permeten assolir una especialització professional o multidisciplinària, o bé iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat. Són títols oficials a preu públic i adaptats a l’espai europeu d’ensenyament superior.
Tenen una càrrega lectiva similar a la de les titulacions europees, entre seixanta i cent vint crèdits, és a dir, un o dos cursos a temps complet, amb la finalitat de facilitar i promoure la mobilitat i la incorporació al mercat laboral europeu de l’alumnat.

Es pot trobar més informació general i actualitzada al web de la Universitat de Barcelona.

 

Màsters universitaris gestionats per la Facultat de Física

Astrofísica, Física de partícules i Cosmologia

fitxa

guia docent

guia docent CF

web del màster

 

TFM

Ciència i Tecnologia Quàntiques / Quantum Science and Technology 

fitxa

web del màster

TFM

Energia Renovables i Sostenibilitat Energètica

fitxa

web del màster

TFM

Enginyeria Biomèdica

fitxa

guia docent

guia docent CF

web del màster

TFM

Erasmus Mundus de Nanociència i Nanotecnologia

fitxa

guia docent

web del màster

TFM

Física dels Sistemes Complexos i Biofísica

fitxa

guia docent

web del màster

TFM

Innovació i Emprenedoria en Enginyeria Biomèdica

fitxa

guia docent

guia docent CF

web del màster

TFM

Meteorologia

fitxa

guia docent

guia docent CF

web del màster

TFM

Nanociència i Nanotecnologia

fitxa

guia docent

web del màster

TFM

Màsters universitaris gestionats per altres centres universitaris
Erasmus Mundus d'Enginyeria Fotònica, Nanofotònica i Biofotònica  
Física Nuclear  
Formació del Professorat de Secundària  
Fotònica/Photonics  
Modelització Computacional en Física, Química i Bioquímica  
Comparteix-ho: