Documentació específica o vinculada als criteris de selecció MD703

  • Títol o resguard del títol de la vostra titulació d'accés i altres titulacions. Aquest document no és necessari per a la preinscripció, però sí que ho és per a la matrícula.

 

  • Expedient acadèmic de la vostra titulació d'accés i altres titulacions.

 

  • Currículum actualitzat.