Documentació específica o vinculada als criteris de selecció md70c

  • Títol o resguard del títol de la vostra titulació d’accés i altres titulacions. Aquest document no és necessari per a la preinscripció, però sí per a la matrícula.
  • Expedient acadèmic de la vostra titulació d’accés i altres titulacions. En el cas de no haver finalitzat els estudis d’accés en fer la preinscripció, el document ha de mostrar que s’han matriculat els crèdits necessaris per poder obtenir el títol abans de formalitzar la matrícula del màster.
  • Currículum actualitzat.
  • Una carta de presentació on s’indiqui la motivació de l’elecció del màster.
  • Opcionalment, fins a dues cartes de referència.