Fundació Bosch i Gimpera

A la Fundació Bosch i Gimpera connectem universitat, empresa i societat:

  • Aportem solucions per a les persones

Facilitant la creació de nous productes que millorin la vida de la gent

  • Posem en relació a investigadors, empreses i inversors

Afavorint noves oportunitats d’innovació i desenvolupament

  • Generem negoci innovador i de futur

Impulsant la creació de noves empreses i obrint noves línies d’innovació a les actuals

Oferim atenció i suport a investigadors, empreses i inversors, per promoure aquesta col·laboració.

Comparteix-ho: