Historial Professional

 

Tramitació dels certificats de formació externa a l’historial professional del PAS

 

Per incloure i actualitzar el vostre historial professional, podeu seguir aquest procediment:

 

                            - Si són certificats de cursos*, idiomes o català fets fora de la UB, s’ha de presentar la documentació original a un punt de registre d’entrada perquè puguin autentificar-la i enviar-la a Formació de PAS.

 

                          - Si els certificats han estat emesos electrònicament i disposen d’una verificació digital, es faran arribar per correu electrònic a Formació de PAS.

 

                          - Si són títols oficials s’ha de presentar la documentació original a un punt de registre d’entrada perquè puguin autentificar-la i enviar-la a la secció de PAS.

 

 

*Recomanem que tots els diplomes o certificats tinguin la informació important en el document com, nom i cognoms, nom del curs o activitat formativa, hores, i organisme o empresa que emet el corresponent certificat.