Universidad de Barcelona

Máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental

Profesorado

Profesorado

Asignatura

ARMESTO LÓPEZ, Xosé A.

 Agricultura, medi ambent i desenvolupament | Treball Final de Máster

CORS IGLESIAS, Martí

 Gestió Local  

CORTÉS LUCAS, Amparo

Gestió Ambiental

FARGUELL PÉREZ, Joaquim

Planificació d'espais fluvials i litorals

FONT CASASECA, Núria

Espai Social de la Ciutat

FONT GAROLERA, Jaume

Planificació i Desenvolupament Territorial

FONT URGELL, Xavier

Turisme en el Desenvolupament local i regional

GARCÍA COLL, Arlinda

 Pràctiques externes 

GIL ALONSO, Fernando

 Dinàmiques demogràfiques i migratòries urbanes

GÓMEZ MARTÍN, Belén

 Itineraris turístics i desenvolupament local

LÓPEZ BUSTINS, Joan A.

 Canvi i variabilitat climàtica

LÓPEZ PALOMEQUE, Francesc

Turisme en el Desenvolupament local i regional

MARTÍN VIDE, Javier

 Canvi i variabilitat climàtica

MARTÍNEZ RIGOL, Sergi

 Planejament i gestió dels espais urbans

NADAL PIQUE, Francesc

 Patrimoni Urbà

OLIVA FRANGANILLO, Marc

 Sistemes naturals de muntanya, anàlisi i gestió

RUBIALES PÉREZ, Miguel

 Planejament i Política de l'habitatge

RUBIO ROMERO, Patricio

Planificació d'espais fluvials i litorals

SÀNCHEZ AGUILERA, Dolores

 Població i Planificació Territorial

SCHULTE, Lothar

Riscos naturals

Compartir: