PVC programa Conexus

La Universitat de Barcelona i l’associació Conexus (Atenció, Formació i Investigació Psicosocials) han posat en marxa un nou servei per atendre tot l’alumnat de la Universitat que es trobi en una situació de violència masclista. Aquest servei, de caràcter gratuït i confidencial, ofereix un espai d’informació, assessorament i atenció psicològica de proximitat tant a estudiants que siguin o hagin estat víctimes d’aquest tipus de violència, com a estudiants que tinguin actituds masclistes que vulguin erradicar.
Comparteix-ho: