Recerca

Amb la finalitat d’assolir l’eix 5 del III Pla d’igualtat, sobre perspectiva de gènere, revolta, transferència i innovació, en aquest apartat hi ha recursos per dur a terme recerques amb perspectiva de gènere.
Entre les eines a l’abast, destaquen les següents:

  1. Premis atorgats per recerques amb perspectiva de gènere: Premi Clara Campoamor al millor treball final de grau amb perspectiva de gènere, Premi Rosalind Franklin al millor treball final de màster amb perspectiva de gènere i Premi Antoni M. Badia i Margarit a la millor tesi catalana amb perspectiva de gènere.
  2. Grups de recerca feminista, tant de la UB com d’entitats i institucions que col·laboren amb la UB en aquest àmbit.
  3. Articles d’interès sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere en la recerca.
Comparteix-ho: