Altres comissions

Dra. M. Teresa Lluch Canut, degana de la Facultat

Dra. Victoria Morín Fraile, vicedegana de Docència, Estudiants i Compromís Social

Dra. Eva M. Guix Comellas, adjunta al deganat per al Campus Clínic

Dra. Montserrat Solà Pola, professora del departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

Dra. Silvia Esteban Sepúlveda, professora del departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

Sra. Cristina Cruz Gómez, personal tècnic, gestió, administració i serveis