Comissions delegades

Consulta els integrant de les diverses comissions amb què s'organitza la Facultat.

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO POYATO, ANTONI , Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals (i coordinador Màster Universitari Metodologia de la Recerca Aplicada a les Cures Infermeries - MURCI)

MORIN FRAILE, VICTORIA, Vicegana de Docència, Estudiants i Compromís Social

ROMERO GARCIA, MARTA, Vicedegana Acadèmica i de Qualitat (i coordinadora Màster Universitari de Lideratge i Gestió del Serveis d'Infermeria-MULGSI)

DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO, Cap d'Estudis d'Infermeria

BENITO ARACIL, LLUCIA, Directora departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SAZ ROY, M. ÁNGELES, Directora departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

FALCO PEGUEROLES, ANNA, Coordinadora Màster Universitari d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada - MUIPCA

MARTÍNEZ MOMBLAN, M. ANTONIA, Professora departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SANCHEZ BALCELLS, SARA Professora departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

BORJA CASANOVA, MELISSA ESTEFANIA, Alumna - Campus Bellvitge

DE MIGUEL ROBREDO, GONZALO, Alumne - Campus Bellvitge

FORNIELES CAMACHO, MARIA, Alumna - Campus Bellvitge

SANCHEZ RIBAS, MIREIA, Alumna - Campus Bellvitge

PROC BLANCHART, OSCAR, Alumne - Campus Clínic

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap de la Secretaria d'Estudiants i de Docència (Campus Bellvitge) - Secretària de la Comissió

RUZ CARRILLO, CARMELA, Cap de la Secretaria d'Estudiants i de Docència  (Campus Clínic)

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO POYATO, ANTONI, Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals

FABRELLES PADRÉS, NÚRIA, Coordinadora programa de doctorat Infermeria i Salut

FALCÓ PEGUEROLES, ANNA, Professora representant del departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SOLÀ POLA, MONTSERRAT, Professora representant del departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

GARCÍA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap de la Secretaria d'Estudiants i de Docència (Campus Bellvitge) - Secretària de la Comissió

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORIN FRAILE, VICTORIA , Vicedegana Docència, Estudiats i Compromís Social

BOSCH ALCARAZ, ALEJANDRO, Director de màster de formació permanent

DELGADO HITO, PILAR, Directora de màster de formació permanent

ESTRADA MASLLORENS, JOAN MARIA, Director de màster de formació permanent

FERNANDEZ CERVILLA, ANA BELÉN, Directora de màster de formació permanent

HIDALGO BLANCO, MIGUEL ANGEL, Director de màster de formació permanent

MORENO ARROYO, CARMEN, Directora de màster de formació permanent

PUIG LLOBET, MONTSERRAT, Directora de màster de formació permanent

RAURELL TORREDÀ, MARTA , Directora de curs d'expert

ROMERO GARCIA, MARTA, Directora de màster de formació permanent

SAZ ROY, M. ÁNGELES, Directora de màster de formació permanent

PLANAS MASCASAS, IGNASI, Per delegació de la cap de la Secretaria d'Estudiants i de Docència (Campus Bellvitge) - Secretari de la Comissió

RODRIGUEZ MARTÍN, DOLORS, Presidenta 

MORIN FRAILE, VICTORIA, Vicedegana Docència, Estudiats i Compromís social

MAESTRE GONZALEZ, ELENA, Professora representant del departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

HONRUBIA PEREZ, MARIA, Professora representant del departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

COMELLAS ESTER, MARIA, Alumna Campus Bellvitge

GUALLAR ECHAURI, HELENA, Alumna Campus Clínic

MIR HERNANDEZ, MARTA, Representant Personal Tècnic, Gestió, Administració i Serveis (PTGAS)

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO POYATO, ANTONI, Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals (i coordinador Pràcticum Salut Mental)

MORIN FRAILE, VICTORIA, Vicedegana Docència, Estudiats i Compromís Social - Secretària de la Comissió

ROMERO GARCIA, MARTA, Vicedegana Acadèmica i de Qualitat

DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO, Cap d'Estudis d'Infermeria

BENITO ARACIL, LLUCIA, Directora departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SAZ ROY, M. ÁNGELES, Directora departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil i coordinadora de Pràcticum Pediatria/Infantil

FERNANDEZ CERVILLA, ANA BELÉN, Coordinadora d'Estades Clíniques I (Bellvitge i Clínic)

BASCO PRADO, LUIS, Coordinador d'Estades Clíniques II (Bellvitge i Clínic)

SOLÀ POLA, MONTSERRAT, Coordinadorad'Estades Clíniques III (Bellvitge)

FABRELLAS PADRÉS, NÚRIA, Coordinadora d'Estades Clíniques III (Clínic)

MARTÍNEZ MOMBLAN, M. ANTONIA, Coordinadora Pràcticum (Bellvitge i Clínic)

ALONSO FERNANDEZ, SERGIO, Pràcticum UCI/Urgències i Serv. Especials (Bellvitge i Clínic)  - convidat

ESTEBAN SEPÚLVEDA, SILVIA, Estades Clíniques II (Bellvitge i Clínic) - convidada

GONZÁLEZ VACA, JÚLIA, Pràcticum Sociosanitari (Bellvitge i Clínic) - convidada

RAURELL TORREDÀ, MARTA, Estades Clíniques I, II i Pràcticum (Bellvitge i Clínic) - convidada

SANCHO AGREDANO, RAÜL, Estades Clíniques III - convidat

VIÑAS LLEBOT, HELENA, Pràcticum Salut Sexual i Reproductiva (Bellvitge i Clínic) - convidada

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO ARROYO, CARMEN, Secretària de la Facultat

BENITO ARACIL, LLUCIA, Directora departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SAZ ROY, M. ÁNGELES, Directora departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

HIDALGO BLANCO, MIGUEL ANGEL, Professor representant departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SANCHO AGREDANO, RAÜL, Professor representant departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

ESTRADERA POZA, ISABEL, Cap de l'Oficina d'Afers Generals (per delegació de l'Administradora del Campus Bellvitge) - Secretària de la Comissió

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO POYATO, ANTONI, Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals (i coordinador Màster

MORIN FRAILE, VICTORIA, Vicedegana Docència, Estudiats i Compromís Social

ROMERO GARCIA, MARTA, Vicedegana Acadèmica i de Qualitat (i coordinadora Màster Universitari de Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria - MULGSI) - Secretària Comissió

DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO, Cap d'Estudis d'Infermeria

BENITO ARACIL, LLUCIA, Directora departament d'Infermeria Fonamental i Clínica

SAZ ROY, M. ÁNGELES, Directora departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

FALCO PEGUEROLES, ANNA, Coordinadora Màster Universitari d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada (MUIPCA)

FABRELLAS PADRÉS, NÚRIA, Coordinadora del programa de doctorat Infermeria i Salut

CODINA RODRIGUEZ, AINA, Alumna - Campus Bellvitge

TRUJILLO NAVARRO, PAU, Alumne - Campus Bellvitge

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap de la Secretaria d'Estudiants i de Docència - Campus Bellvitge

MATAS NUÑEZ, LORETA, Representant Personal Tècnic, Gestió, Administració i Serveis (PTGAS)

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO POYATO, ANTONI, Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals

ESTEBAN SEPÚLVEDA, SILVIA, Professora departament Infermeria Fonamental i Clínica

NAVARRO SABATE, AUREA, Professora departament Infermeria Fonamental i Clínica

RAURELL TORREDÀ, MARTA, Professora departament Infermeria Fonamental i Clínica

AGÜERA IMBERNON, ZAIDA, Professora departament Infermeria Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

BOSCH ALCARAZ, ALEJANDRO, Professor departament Infermeria Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

FUSTE DOMINGUEZ, ESTER, Professora departament Infermeria Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

GIL GIMENEZ, ISABEL, Administradora Campus Bellvitge - Secretària de la Comissió

LLUCH CANUT, M. TERESA, Degana - Presidenta

MORENO POYATO, ANTONI, Vicedegà de Recerca i Relacions Internacionals - Secretari de la Comissió

DEL PINO GUTIERREZ, AMPARO, Cap d'Estudis d'Infermeria

COSTA ABOS, SILVIA, Professora departament Infermeria Fonamental i Clínica

MARTINEZ SOLER, FINA, Professora departament Infermeria Fonamental i Clínica

FABRELLES PADRÈS, NÚRIA, Professora departament Infermeria Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

SOLÀ POLA, MONTSERRAT, Professora departament Infermeria Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

DOILLON MONTORI, POL,  Alumne - Campus Bellvitge

GARCIA PRUNELL, CONCEPCIÓ, Cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència - Campus Bellvitge

Sergio Ramos Pozón

Cristina Esquinas López

Tomàs Santalucía Albi

Constanza Isabel Morén Núnez

Sílvia Poveda Moral

Eva Guix Comellas

Núria Fabrellas Padrés

Sara Sánchez Balcells

Comparteix-ho: