Títols d'expert de Continguts Social Media

Preinscripció i admissió

• Preinscripció i admissió

Període de preinscripció: del 1 de juny al 30 de setembre de 2021.

Formulari preinscripció

Cal enviar a sed.informació.audiovisuals@ub.edu la documentació següent escanejada:  document d'identitat (DNI, passaport o NIE), títol universitari (si escau) i currículum. Enviar aquests documents és requisit indispensable per a ser tingut en compte en el procés de selecció.

• Selecció de candidats

Es comunicarà personalment als candidats la resolució, una vegada finalitzat el període de preinscripció.

Comparteix-ho: