Màsters i postgraus propis

Cursos de postgrau: informació de la Facultat

Els cursos de postgrau estan adreçats específicament a l'alumnat que estigui en possessió dels títols de graduat, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte, arquitecte tècnic o una titulació universitària equivalent.  En funció de la càrrega lectiva es divideixen en  els tipus següents i permeten obtenir els documents acreditatius següents: 

Màster, amb una càrrega igual o superior a 60 crèdits ECTS. Superar-los permet obtenir un títol propi de màster. Oferta curs 2019-2020:

 

Diploma d'especialització, amb una càrrega igual o superior a 30 ECTS. Superar-los permet obtenir un títol de diploma d’especialització / de postgrau. Oferta curs 2019-2020:

 

Títol d'expert, amb una càrrega igual o superior a 15 crèdits ECTS. Superar-los permet obtenir un títol d’expert. Oferta curs 2019-2020:

 

Curs superior universitari, amb una càrrega inferior a 15 crèdits ECTS. Superar-los permet obtenir un títol de curs superior universitari. Oferta curs 2019-2020: 

Màsters i postgraus propis: informació institucional

Modalitat de docència

Tipus de curs

Paraula clau
Comparteix-ho: