Títol d'expert en Gestió de Llibreria (biennal)

Recursos, instal·lacions i inserció laboral

Recursos i instal·lacions

Durant el curs, els estudiants tenen accés a un Campus virtual on reben materials i activitats per part del professorat, i on poden compartir comentaris i opinions. Així mateix, poden fer ús de les instal·lacions i serveis de la Facultat: biblioteca especialitzada, aules d’informàtica, sales d’esbarjo i per a reunions...

Inserció laboral i assessoria en emprenedoria

L'Escola distribueix entre l'alumnat ofertes de feina quan es produeixen. Una vegada acabat el curs, l'alumnat pot inscriure's gratuïtament al Servei d'Informació d'Ofertes de Feina de la Facultat (SIOF) per rebre anuncis de feina del sector.

L'StartUB! (entitat de la UB encarregada de promocionar l'emprenedoria), ofereix suport i acompanyament personalitzat als alumnes i exalumnes de l'Escola de Llibreria que tenen la intenció d'iniciar un projecte empresarial.

Els estudiants poden demanar assessorament o tutoria als responsables del diploma.