Amenaça / Threat

  • *Glossari
  • A
  • T

Descripció:

Un esdeveniment o possible perill que podria explotar una vulnerabilitat en un sistema informàtic i d'aquesta manera provocar un incident de seguretat en una organització, produint danys materials o pèrdues immaterials en els seus actius.

Una amenaça pot ser intencionada (un pirata informàtic, una organització criminal) o accidental (una fallada de l'ordinador; un desastre natural com un terratrèmol; etc.).