Codi extorsionador; Programari de rescat / Ransomware

  • *Glossari
  • C
  • P
  • R

Descripció:

Programari maliciós del tipus scareware que arriba a l'ordinador pel mateix sistema que d'altres virus però actua xifrant-ne el contingut (totes les dades que emmagatzemem al disc i d'altres dispositius), amb una clau de xifratge que només el virus coneix i deixant l'ordinador completament inutilitzable.

Llavors demana un rescat econòmic (que acostuma a ser una quantitat en bitcoins) a canvi de la clau de desxifratge. No s'ha de pagar mai aquest rescat ("ransom", en anglès) perquè segurament no ens l'enviaran i es quedaran els diners.

En cas de ser un equip de la universitat cal contactar amb el PAU i notificar-ho el més aviat possible per intentar eliminar-ho i recuperar les dades.